Деражненська громада
Рівненський район, Рівненська область

Виконавчий комітет

 

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦІЯ

 

 1. Найменування, місцезнаходження організатора конкурсу:

Виконавчий комітет Деражненської сільської ради,   .

 1. Підстава для проведення конкурсу:

Рішення сесії Деражненської сільської ради (Про проведення конкурсу щодо визначення виконавця послуг з вивезення побутових відходів на території Деражненської сільської ради) від «09» березня 2021 року №161

      

 

 1. Місце і час проведення конкурсу, прізвище та посада, номер телефону особи, в якої можна ознайомитися з умовами надання послуг з вивезення побутових відходів:

Місце:. с.Деражне, вул. Шевченка, 49А в приміщення сільської ради

  1. Дата: 28.05.2021 р.
  2. Час: 14.00 год
  3. Мокляк Володимир Васильович, заступник сільського голови з питань діяльності виконавчих органів виконавчого комітету, моб.т. 067-363-10-21;

      

 1. Кваліфікаційні вимоги до учасників конкурсу:
  1. Реєстрація учасників конкурсу в Єдиному державному реєстрі юридичних та фізичних осіб-підприємців.
  2. Наявність в учасника конкурсу достатньої кількості спеціально обладнаних транспортних засобів для збирання та перевезення побутових (твердих, рідких побутових відході, великогабаритних ремонтних відходів, небезпечних відходів у складі побутових відходів), що утворюються у житловій забудові та на підприємствах, в установах, організаціях на території міста.
  3. Наявність або можливість забезпечення матеріально-технічної бази (технічний стан якої дозволяє забезпечити зберігання та охорону спеціально обладнаних транспортних засобів для збирання та перевезення побутових, здійснювати щоденний контроль за технічним станом транспортних засобів власними силами, виконання регламентних робіт з технічного обслуговування та ремонту спеціально обладнаних транспортних засобів, підтримання належного санітарного стану спеціально обладнаних транспортних засобів).
  4. Вартість послуги з вивезення побутових відходів.
  5. Досвід роботи на території України не менше 3-х років з надання послуги.
  6. Наявність працівників відповідної кваліфікації в кількості достатній для надання послуги з збирання та вивезення побутових відходів відповідно до вимог нормативних документів.
  7. Наявність ліцензій та дозволів на надання послуги, якщо це передбачено чинним законодавством України.
  8. Залучення інвестицій у галузь для підвищення якості надання послуг з збирання та вивезення побутових відходів, в тому числі на придбання сучасної техніки для збору побутових відходів, контейнерів для збору побутових відходів та вторинної сировини, облаштування контейнерних майданчиків відповідно до вимог нормативних документів.

 

 

 

 1. Обсяг послуг з вивезення побутових відходів та вимоги щодо якості надання послуг.

         Конкурс проводиться на послуги з вивезення твердих побутових відходів з всієї території Деражненської сільської ради, що передбачає зокрема:

 • організацію надання підприємствам, установам, організаціям, мешканцям міста послуг з вивезення побутових відходів відповідно до стандартів, нормативів передбачених Законами України «Про житлово-комунальні послуги», « Про відходи», постановою Кабінету Міністрів України від 10.12.2008р.№ 1070 «Про затвердження правил надання послуг з вивезення побутових відходів», санітарних Правил та встановлених норм;
 • балансоутримання об’єктів поводження з відходами та організація їх належної експлуатації відповідно до їх цільового призначення;
 • планування заходів щодо збереження та сталого функціонування об’єктів та забезпечення споживачів послугами з збирання та вивезення побутових відходів.

 

 1. Перелік документів, які подаються учасником конкурсу для підтвердження відповідності учасника встановленим кваліфікаційним вимогам:
  1. Копія Статуту або іншого установчого документу.
  2. Балансовий звіт суб’єкта господарювання за останній звітний період.
  3. Довідка в довільній формі про наявність необхідних машин та механізмів з їх характеристиками (тип, вантажопідйомність, наявність пристроїв автоматизованого геоінформаційного контролю, реєстраційний номер), наявність власної ремонтної бази, контейнерного парку.
  4. Довідка органів місцевого самоврядування, на території яких конкурсант надавав послугу, що містить відомості про обсяги надання послуг із збирання та перевезення твердих, рідких, великогабаритних, ремонтних побутових відходів за останній рік.
  5. Довідка в довільній формі про наявність працівників відповідних кваліфікацій.
  6. Копії технічних паспортів на спеціально обладнані транспорті засоби та довідки про проходження ними технічного огляду.
  7. Довідка про забезпечення умов для миття спеціально обладнаних транспортних засобів, їх паркування та технічного обслуговування.
  8. Довідки про проходження водіями медичного огляду.
  9. Довідка, складена у довільній формі, яка містить відомості про підприємство:
 • реквізити (адреса – юридична та фактична, телефон, факс, телефон для контактів);
 • керівництво (посада, ім’я, по батькові, телефон для контактів); в).форма власності та юридичний статус, організаційно-правова форма.
  1. Копія витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань;

     

Примітки:

 • усі документи (за винятком оригіналів), виданих іншими установами, повинні бути завірені відповідно до розділу 11 конкурсної документації;
 • у разі необхідності організатор конкурсу має право запросити від будь-якого учасника повторне підтвердження відповідності його кваліфікаційним вимогам чи звернутися за підтвердженням такої інформації до державних органів або відповідних експертних установ, організацій;
 • у разі відмови учасника надати таке підтвердження чи одержання достовірної інформації щодо його невідповідності кваліфікаційним вимогам, встановленим в цій конкурсній документації, або факту надання у конкурсній пропозиції будь-якої недостовірної інформації організатор конкурсу відхиляє конкурсну пропозицію цього Учасника і визначає переможця конкурсу серед тих Учасників, які залишились.

 

 1. Характеристика території де повинні надаватися послуги з вивезення побутових відходів
Назва населеного пункту
с.Деражне
Розмір та межі населеного пункту
4,837 км2
кількість будинків багатоквартирного житлового фонду
4
кількість будинків приватного сектору
682
кількість контейнерів
5
кількість вулиць

 
протяжність доріг (км.)
з них:
- з твердим покриттям
- з гравійним, щебеневим покриттям
- ґрунтові

 
відстань від меж населеного пункту до полігону ТПВ 
до 60 км

 

 

 1. Характеристика об’єктів утворення відходів.

Назва об'єкта утворення побутових відходів

Показник

Багатоквартирні будинки, з них:

0

5-ти поверхових

0

будинки з п'ятьма і більше поверхами

0

кількість та місцезнаходження будинків, де створені ОСББ;  житлово-будівельні кооперативи

0

кількість мешканців багатоквартирних будинків

 

місцезнаходження будинків

Будинки розміщені на  всій території сільської ради

Характеристика залежно від наявності видів благоустрою

Обладнанні:

центральним опаленням -  0;

центральним водопостачанням - 0;

центральним водовідведенням – 0

центральним газопостачанням - 0

кількість будинків, у яких відсутнє централізоване водопостачання та (або) водовідведення, а рідкі відходи зберігаються у вигрібних ямах

0

наявність, кількість, місцезнаходження, об'єм і належність контейнерів (контейнерних майданчиків) для зберігання та збирання різних побутових відходів      

Кількість контейнерних майданчиків  - 0;

Кількість контейнерів - 0;

 

Житлові будинки, з них:

 

Одноквартирні житлові будинки:

 

загальна кількість будинків                           

682

кількість мешканців таких будинків                    

2098

місцезнаходження будинків,їх характеристика залежно від наявності видів благоустрою (каналізації, центрального опалення, водо- та газопостачання)       

Будинки не обладнанні центральним водопостачанням,  водовідведенням та центральним опаленням.

Центральним газопостачанням обладнано 90% будинків.

кількість будинків, у яких відсутнє централізоване водопостачання та (або) водовідведення, а рідкі відходи зберігаються у вигрібних ямах                         

Кількість контейнерів встановлених на вулицях приватного сектору - 0

 

характеристика під'їзних шляхів   

- з твердим покриттям

-з гравійним покриттям

- ґрунтове покриття                     

 

Підприємства, установи та організації:

 

Дошкільний навчальний заклад

1

Школи

1

Будинок культури

1

ФАП

 

Автозаправні станції

1

Підприємства громадського харчування

2

Підприємства торгівлі:

 

магазини

16

 

 

 

 

 

 

 1. Характеристика об’єкта утилізації відходів.

Полігон, розміром 22,5 га, використовується під накопичення госпобутових відходів і знаходиться на землях Шпанівської сільської ради. (Площа полігону 21,15 га, відстань розміщення полігону від  60 км);

 1.  Вимоги до конкурсних пропозицій.
 • Учасник може змінити або анулювати свою пропозицію шляхом повідомлення про це організатора конкурсу у письмовій формі до настання кінцевого терміну подання конкурсних пропозицій.
 • Для участі у конкурсі його учасники подають оригінали або засвідчені в установленому законодавством порядку копії документів, передбачених конкурсною документацією.
 • Кожен учасник має право подати тільки одну конкурсну пропозицію.
 • Конкурсна пропозиція подається особисто або надсилається поштою конкурсній комісії у запечатаному конверті, на якому зазначаються повне найменування і місцезнаходження організатора та учасника конкурсу, номери контактних телефонів, перелік послуг, на надання яких подається пропозиція.
 • Пропозиція друкується та підписується учасником або особою (особами), належним чином уповноваженими підписувати за учасника. Такі повноваження зазначаються у письмовому дорученні, що входить до складу конкурсної пропозиції. На всіх сторінках пропозиції мають міститися відбитки печатки учасника та підпис уповноваженої особи (осіб). Всі сторінки пропозиції, на яких зроблені будь-які окремі записи або правки, позначаються ініціалами особи або осіб, що підписують пропозицію. Відповідальність за помилки друку у документах, надісланих до конкурсної комісії та підписаних відповідним чином, несе учасник.
 • Кожна частина конкурсної пропозиції повинна бути зброшурована мати нумерацію сторінок та реєстр наданих документів.

 

 1.  Критерії та методика оцінки конкурсних пропозицій:

 

     Кваліфікаційні вимоги

Критерії відповідності

1

 

Наявність в учасника достатньої кількості спеціально обладнаних транспортних засобів для збирання та перевезення побутових відходів (твердих, великогабаритних, ремонтних, рідких побутових відходів, небезпечних відходів у складі побутових відходів), що утворюються у житловій забудові та на підприємствах, в установах та організаціях, розміщених у межах певної території

перевага надається учасникові, який має спеціально обладнані транспортні засоби різних типів для збирання та перевезення усіх видів побутових відходів – твердих, великогабаритних, ремонтних, рідких побутових відходів, небезпечних відходів у складі побутових відходів

відсутність спецтранспорту – 0 балів;

наявність спецтранспорту  - до 5 балів.

 

2

Можливість здійснювати щоденний контроль за технічним станом транспортних засобів власними силами, виконання регламентних робіт з технічного обслуговування та ремонту спеціально обладнаних транспортних засобів

для підтвердження факту наявності достатньої кваліфікації спеціально обладнаних транспортних засобів учасник подає відповідні розрахунки з урахуванням інформації про обсяги надання послуг з вивезення  побутових відходів, наведеної у конкурсній документації. Під час проведення розрахунків спеціально обладнанні транспортні засоби, рівень зношеності яких перевищує 75 відсотків, не враховуються

відсутність бази для обслуговування транспорту – 0 балів;

наявність бази для обслуговування транспорту – до 5 балів.

3

 

Підтримання належного санітарного та технічного стану спеціально обладнаних транспортних засобів  для утримання контейнерів

Наявність власного або орендованого обладнання для миття контейнерів та спеціального обладнання транспортних засобів

 • відсутність транспорту для миття контейнерів – 0 балів;
 • наявність орендованого транспорту для миття контейнерів - до 5 балів.

4

Можливість проводити в установленому законодавством порядку щоденний медичний огляд водіїв у належним чином обладнаному медичному пункті

використання власного медичного пункту або отримання таких послуг на договірній основі

 • відсутність медичного пункту – 0 балів
 • отримання медичних послуг на договірній основі, наявність власного медичного пункту – до 5 балів.

5

Наявність системи контролю руху спеціально обладнаних транспортних засобів під час збирання та перевезення побутових відходів

перевага надається учасникові, що використовує супутникову систему навігації

 • відсутня система навігації – 0 балів;
 • наявна система навігації – до 5 балів.

6

Вартість надання послуг з вивезення побутових відходів

 

перевага надається учасникові, що пропонує найменшу вартість надання послуг

 • найбільша пропозиція – 0 балів;
 • найменша пропозиція – до 5 балів.

7

Досвід роботи з надання послуг з вивезення побутових відходів відповідно до вимог стандартів, нормативів, норм та правил.

 

перевага надається учасникові, що має досвід роботи з надання послуг з вивезення побутових відходів відповідно до вимог стандартів, нормативів, норм та правил понад три роки

 • досвід роботи з надання послуг з вивезення побутових відходів 0-3 років – 0 балів;
 • досвід роботи з надання послуг з вивезення побутових відходів більше 3 років – до 5 балів.

8

Наявність у працівників відповідної кваліфікації (з урахуванням пропозицій щодо залучення співвиконавців)

перевага надається учасникові, який не має порушень правил безпеки дорожнього руху водіями спеціально обладнаних транспортних засобів під час надання послуг з вивезення побутових відходів

-         наявність більше 5 порушень – 0 балів;

-         відсутність, або менше 5  порушень – до 5 балів.

9

Способи поводження з побутовими відходами, яким надається перевага, у порядку спадання: повторне використання; використання як вторинної сировини; отримання електричної чи теплової енергії; захоронення побутових відходів

перевага надається учасникові, що здійснює поводження з побутовими відходами способом, який зазначено у графі «Кваліфікаційні вимоги» цього пункту у порядку зростання, і з більшою кількістю побутових відходів

-         виключне захоронення відходів – 0 балів;

-         перероблення, або сортування відходів з вилученням вторинної сировини – до 5 балів

10

Залучення інвестицій у галузь для підвищення якості надання послуг з збирання та вивезення побутових відходів, в тому числі на придбання сучасної техніки для збору побутових відходів, контейнерів для збору побутових відходів та вторинної сировини, облаштування контейнерних майданчиків відповідно до вимог нормативних документів

Перевага надається учасникові, що гарантує найбільший обсяг інвестицій

- обсяг інвестицій становить до 100 тис . грн. – 0 балів;

-  обсяг інвестицій становить від 100 тис . грн. до – 5 балів.

 

 

   • У випадку однакового значення критеріїв відповідності переможець визначається шляхом голосування членів конкурсної комісії простою більшістю голосів за участю в голосуванні не менше половини її складу. Якщо результати голосування розділилися порівну, вирішальний голос має Голова комісії.

 

 1. Проведення організатором конкурсу зборів його учасників з метою надання роз'яснень щодо змісту  конкурсної  документації  та внесення змін до неї:

Учасник конкурсу має право не пізніше ніж за сім календарних днів до закінчення строку подання конкурсних пропозицій письмово звернутися за роз'ясненням щодо  змісту конкурсної документації до організатора конкурсу.

Організатор конкурсу протягом трьох робочих днів з моменту отримання звернення про роз'яснення до закінчення строку подання конкурсних пропозицій надає письмове роз'яснення.

У разі надходження двох і більше  звернень про надання роз'яснення щодо змісту конкурсної документації організатор конкурсу проводить збори його учасників з метою надання відповідних роз'яснень. Про місце, час та дату проведення зборів організатор конкурсу повідомляє учасників протягом трьох робочих днів.

Організатором конкурсу ведеться протокол зазначених зборів, який надсилається або надається усім учасникам зборів в день їх проведення.

Організатор конкурсу має право не пізніше ніж за сім календарних днів до закінчення строку подання конкурсних пропозицій внести зміни до конкурсної документації, про що протягом трьох робочих днів у письмовому вигляді  повідомляє усіх учасників конкурсу, яким надіслано конкурсну документацію.

У разі несвоєчасного внесення змін до конкурсної документації або надання роз'яснень щодо її змісту організатор конкурсу  продовжує строк подання конкурсних пропозицій не менш як на сім календарних днів, про що повідомляються учасники.

 

 1.  Способи, місце та кінцевий строк подання конкурсних пропозицій:

Місце: . с.Деражне, вул. Шевченка, 49А в приміщення сільської ради

Спосіб: особисто або поштою.

Кінцевий строк: 28.05.2021 р до 13.59 год.

  1. Конверти з конкурсними пропозиціями, що надійшли після закінчення строку їх подання, не розкриваються і повертаються учасникам конкурсу.
  2. Конкурсні пропозиції реєструються конкурсною комісією в журналі обліку. На прохання учасника конкурсу конкурсна комісія підтверджує надходження його конкурсної пропозиції із зазначенням дати та часу.
  3. Організатор конкурсу має право прийняти до закінчення строку подання конкурсних пропозицій рішення щодо його продовження. Про своє рішення, а також зміну місця, дня та часу розкриття конвертів організатор конкурсу повинен повідомити всіх учасників конкурсу, яким надіслана конкурсна документація.
  4. Учасник конкурсу має право відкликати власну конкурсну пропозицію або внести до неї зміни до закінчення строку подання пропозицій.
  5. Повідомлення Учасника про зміни або анулювання пропозиції готується, запечатується, маркується та відправляється у зовнішніх та внутрішніх конвертах, додатково позначених «Зміни» або «Анулювання» відповідно. Повідомлення про анулювання може також надсилатися засобами зв’язку, але з наступним надсиланням письмового підтвердження, із поштовим штемпелем не пізніше кінцевого терміну подання пропозицій.

 

 1.  Місце, день та час розкриття конкурсних пропозицій:
  1. Місце:  с.Деражне, вул. Шевченка, 49А в приміщення сільської ради
  2. Дата: 28.05.2021 р.
  3. Час: 14.00 год
  4. Під час розкриття конвертів з конкурсними пропозиціями конкурсна комісія перевіряє наявність та правильність оформлення документів, подання яких передбачено конкурсною документацією, а також оголошує інформацію про найменування та місцезнаходження кожного учасника конкурсу, критерії оцінки конкурсних пропозицій.
  5. До участі у процедурі розкриття конкурсних пропозицій організатором конкурсу допускаються представники учасника конкурсу за умови, якщо учасником виступає юридична особа, яку представляє керівник, він повинен надати завірені копії документів, що підтверджують його повноваження, та мати при собі оригінал документа, що засвідчує його особу. У разі якщо учасника представляє інша особа, необхідно надати довіреність на представництво інтересів учасника, підпис документів, оформлену згідно з вимогами чинного законодавства, копію документа, який підтверджує повноваження керівника, що підписує довіреність, а також мати при собі оригінал документа, що засвідчує його особу. Копії документів, які засвідчують особу представника учасника повинні бути надані у складі конкурсної пропозиції.
  6.  Відкриття конверта внесення змін до конкурсної пропозиції не дозволяється. У винятковому випадку на запит конкурсної комісії учасник може дати лише пояснення до змісту пропозиції, не змінюючи її суті.
  7. Під час розгляду конкурсних пропозицій конкурсна комісія має право звернутися до  учасників конкурсу за роз’ясненням щодо їх змісту, провести консультації з окремими учасниками.
  8.  За результатами розгляду конкурсних пропозицій конкурсна комісія має право відхилити їх з таких причин:
  • учасник конкурсу не відповідає кваліфікаційним вимогам, передбаченим конкурсною документацією;
  • конкурсна пропозиція не відповідає конкурсній документації.
  • учасник конкурсу перебуває у стані ліквідації, його визнано банкрутом або порушено провадження у справи про його банкрутство;
  • встановлення факту подання недостовірної інформації, яка впливає на прийняття рішення.
  1. Конкурс може бути визнаний таким, що не відбувся, у разі:
  • неподання конкурсних пропозицій;
  • відхилення всіх конкурсних пропозицій з причин, передбачених пунктом 4.4. «Положення про порядок проведення конкурсу з визначення виконавця послуг з вивезення побутових відходів на території Деражненської сільської ради, затвердженого рішенням сільської ради.
  1. У разі прийняття конкурсною комісією рішення про визнання конкурсу таким, що не відбувся, його організатор письмово повідомляє протягом трьох робочих днів з дня його прийняття всіх учасників конкурсу та організовує протягом десяти календарних днів підготовку нового конкурсу.
  2. Конкурсні пропозиції, які не були відхилені, оцінюються конкурсною комісією за критеріями, встановленими у конкурсній документації.
  3. Переможцем конкурсу визначається його учасник, що відповідає кваліфікаційним вимогам, може забезпечити надання послуг відповідної якості і конкурсна пропозиція якого визнана найкращою за результатами оцінки.
  4. Рішення про результати проведення конкурсу приймається конкурсною комісією на закритому засіданні у присутності не менш як половини її складу відкритим голосуванням простою більшістю голосів. У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос голови конкурсної комісії.
  5. Рішення конкурсної комісії оформляється протоколом, який підписується усіма членами комісії, що брали участь у голосуванні. Протокол комісії та проект договору затверджуються сільською радою. Переможець конкурсу оголошується після затвердження протоколу сільською радою.
  6. У разі, коли у конкурсі взяв участь тільки один учасник і його пропозиція не була відхилена, з ним укладається договір на надання послуг на строк, що не перевищує 12 місяців.
  7. Витяг з протоколу засідання конкурсної комісії про результати проведення конкурсу підписується головою та секретарем конкурсної комісії і надсилається усім учасникам конкурсу після затвердження протоколу сільською радою.

 

 

 

 

 

 

 

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь