A A A K K K
для людей із порушенням зору
Деражненська громада
Рівненський район, Рівненська область

Заміщення вакантної посади!

Дата: 01.07.2021 10:52
Кількість переглядів: 585

Фото без опису

 

Оголошується конкурсний відбір на заміщення вакантної посади директора комунального закладу  ОЗ  «Деражненський ліцей» Деражненської  сільської ради Рівненського  району


 

 

Зміни

 

УКРАЇНА

ВІДДІЛ ОСВІТИ, КУЛЬТУРИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ

ДЕРАЖНЕНСЬКОЇ  СІЛЬСЬКОЇ РАДИ

КОСТОПІЛЬСЬКОГО РАЙОНУ РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

НАКАЗ

    29  червня 2021                                                                               №80/ос       

Про оголошення конкурсу на

заміщення вакантної посади керівника 

опорного закладу «Деражненський ліцей» 

Деражненської сільської ради

Рівненського району Рівненської області

 

 Відповідно до статей 25,26 Закону України “ Про освіту ”, Положення про конкурс на посаду керівника комунального закладу загальної середньої освіти Деражненської об’єднаної територіальної громади ,затвердженого рішенням сесії Деражненської сільської ради  19 червня 2019 року № 1204 , враховуючи  наявність вакантної посади директора комунального закладу загальної середньої освіти Деражненської об’єднаної територіальної громади

 

НАКАЗУЮ:

 

1. Оголосити конкурсний відбір на заміщення вакантної посади директора комунального закладу  ОЗ  «Деражненський ліцей» Деражненської  сільської ради Рівненського  району.

2. Кандидатам на участь у конкурсному відборі визначити наступні вимоги: громадянство України; вільне володіння державною мовою; вища освіта не нижче магістра (спеціаліста); стаж педагогічної роботи не менше трьох років; організаторські здібності та фізичний і психічний стан здоров’я, що не перешкоджає виконувати професійні обов’язки.

3. Затвердити персональний склад конкурсної комісії для проведення конкурсного відбору (додаток 1).

4. Визначити уповноваженою особою від конкурсної комісії начальника відділу освіти, культури, молоді та спорту Деражненської сільської ради

5.Уповноваженій особі:

5.1.Забезпечити оприлюднення оголошення про проведення конкурсного відбору (п.1 цього наказу) у місцевих засобах масової інформації, на офіційному веб-сайті  Деражненської сільської ради(відділу освіти ,культури,молоді та спорту Деражненської сільської ради)та закладу освіти , дотримуючись вимог Положення про конкурс на посаду керівника комунального закладу загальної  середньої освіти Деражненської сільської ради,затвердженого рішенням сесії Деражненської сільської ради 19 червня 2019 року №1204.

5.2. Здійснити прийом та розгляд документів претендентів для участі у конкурсному відборі у термін з 01.07.2021 по 30.07.2021 року .

6. Конкурсній комісії:

6.1. У п’ятиденний термін після закінчення строку подання документів, завершити роботу по допуску до участі у конкурсі.

6.2. До 09 серпня  2021 року забезпечити ознайомлення кандидатів із закладом загальної середньої освіти, його трудовим колективом та представниками батьківського самоврядування.

6.3. Провести конкурсний відбір 17 серпня  20121року за адресою: Рівненська обл. с.Деражне  вул. Шевченка 49 А, відділ освіти, культури ,молоді та спорту Деражненської сільської ради. Зал засідань Деражненської сільської ради, шляхом: перевірки на знання законодавства України у сфері загальної середньої освіти, зокрема законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», інших нормативно-правових актів у сфері освіти, а також Концепції реалізації державної політики у сфері формування загальної середньої освіти «Нова українська школа» на період до 2029 року, схваленої розпорядженням Кабінету Міністрів України від 14 грудня 2016 року № 988-р, шляхом письмових відповідей на тестові та екзаменаційне питання; перевірки професійних компетентностей, що відбувається шляхом письмового вирішення ситуаційного завдання; публічної та відкритої презентації державною мовою перспективного плану розвитку закладу освіти, а також надання відповідей на запитання членів конкурсної комісії щодо проведеної презентації.

6.4. Визначити упродовж двох робочих днів з дня завершення конкурсного відбору переможця або визначити конкурс таким, що не відбувся.

6.5. Надати начальнику  відділу освіти,культури,молоді та спорту Деражненської сільської ради обґрунтований висновок щодо переможця конкурсу з метою призначення його на посаду директора закладу загальної середньої освіти та укладення контракту.

7. Затвердити перелік тестових питань на перевірку законодавства, зразок ситуаційного завдання (додаток 2).

8. Затвердити критерії оцінювання кандидатів (додаток 3).

9. Забезпечити оприлюднення даного наказу на веб-сайті Деражненської сільської ради(відділу освіти ,культури,молоді та спорту Деражненської сільської ради).

10. Контроль за виконанням даного наказу залишаю за собою.

 

 

Начальник відділу освіти                                                                   Романюк М.А.

 

 

 

 

                                                                                                                            Додаток 1 до наказу                                                                                                                                                                      29 червня 2021 року № 80/ос                          

 

СКЛАД

конкурсної комісії для проведення конкурсного відбору на посаду директора комунального закладу ОЗ «Деражненський ліцей» Деражненської  сільської ради Рівненського району.

 

     Голова комісіїМакарець Інна Миколаївна –  депутат Деражненської сільської ради , голова постійної комісії сільської ради з питань освіти, охорони здоров’я ,спорту,соціального захисту, духовності, молодіжної політики, директор Дюксинського ліцею імені Н.А.Хасевича.

     Секретар комісії:  Шевцова Марія Михайлівна – провідний спеціаліст відділу освіти,культури,молоді та спорту Деражненської сільської ради.

Члени комісії:

    Профорук Лілія Миколаївна – керівник міжшкільної методичної служби  відділу освіти,культури,молоді та спорту Деражненської сільської ради;

     Денищич Наталія Володимирівна – член батьківського комітету  ОЗ «Деражненський ліцей» (за згодою) ;

     Шпорук Світлана Віналіївна- голова батьківського комітету  ОЗ «Деражненський ліцей» (за згодою);

     Ярошик Лідія Леонідівна- заступник директора з навчальної роботи ОЗ «Деражненський ліцей»;

      Очко Ніна Петрівна – голова профспілкового комітету ОЗ «Деражненський ліцей»;

       Мокляк Володимир Васильович – заступник сільського голови Деражненської сільської ради;

      Єпік Юрій Анатолійович  – депутат Деражненської сільської ради.

 

 

 

 

                                                                                               

 

 

 

                                                                                                              Додаток 2 до наказу відділу освіти     

                                                                                                             29 червня 2021 року № 80/ос

 

Перелік тестових питань для перевірки знань законодавства та нормативно-правових актів у сфері освіти, зразок ситуаційного завдання для проведення конкурсного відбору на посаду керівника закладу загальної середньої освіти

Закон України «Про освіту»

1.Академічна свобода.

2. Особа з особливими освітніми потребами.

3. Якість освітньої діяльності.

4. Форми здобуття освіти.

5. Опорний заклад освіти.

6. Права і обов’язки засновника закладу освіти.

7. Відносини між закладами освіти та політичними партіями (об’єднаннями) і релігійними організаціями.

8. Права та обов’язки здобувачів освіти.

9. Фінансово-господарська діяльність закладів освіти та установ, організацій, підприємств системи освіти.

10. Управління та громадське самоврядування закладу загальної середньої освіти.

Закон України «Про загальну середню освіту»

1. Освітня програма закладу загальної середньої освіти.

2. Тривалість канікул у закладах загальної середньої освіти протягом навчального року.

3. Виховання учнів у закладах загальної середньої освіти.

4. Відповідальність за організацію харчування учнів у закладі загальної середньої освіти.

5. Розподіл педагогічного навантаження у закладі загальної середньої освіти.

6. Штатний розпис комунального закладу загальної середньої освіти.

7. Забезпечення досягнення особами з особливими освітніми потребами результатів навчання, передбачених у відповідному Державному стандарті загальної середньої освіти.

8. Форми, зміст та спосіб поточного та підсумкового оцінювання знань учнів.

9. Управління та громадське самоврядування закладу загальної середньої освіти.

10. Інституційний аудит закладу загальної середньої освіти.

Концепція реалізації державної політики у сфері реформування загальної середньої освіти «Нова українська школа» на період до 2029 року

1. Мета Концепції реалізації державної політики у сфері реформування загальної середньої освіти «Нова українська школа» на період до 2029 року.

2. Державний стандарт початкової освіти.

3. Модель випускника нової української школи.

4. Ключові компетентності, необхідні для успішної самореалізації особистості.

5. Індивідуальні програми розвитку дітей з особливими освітніми потребами.

6. Співпраця між учнем, вчителем і батьками.

7. Право закладу загальної середньої освіти на розробку та впровадження власної освітньої програми.

8. Академічна свобода вчителя.

9. Резервний час в навчальних програмах.

10. Гранично допустиме тижневе/річне навчального навантаження здобувача освіти.

Зразок ситуаційного завдання

Опишіть порядок проведення та реєстрації інструктажів з безпеки життєдіяльності з учнями закладу загальної середньої освіти. Оформіть проект наказу про затвердження порядку проведення вступного інструктажу з безпеки життєдіяльності.

 

 

  

                                                                                                   Додаток 3 до наказу відділу освіти     

                                                                                                   29 червня 2021 року № 80/ос

 

 

Критерії оцінювання письмового тестування та ситуаційного

завдання

 

Критерії оцінювання письмового тестування

 

Для визначення результатів письмового тестування використовується така система:

1 бал виставляється кандидатам, які відповіли правильно на питання.

0 балів виставляється кандидатам, які не відповіли на питання.

 

Критерії оцінювання ситуаційного завдання

 

Зміст відповіді на ситуаційне завдання оцінюється відповідно до реалізації професійних компетентностей:

5 бали виставляються кандидатам, які в повному обсязі висвітлили шляхи виконання ситуаційного завдання;

3 бали виставляються кандидатам, які достатньо повно висвітлили шляхи виконання ситуаційного завдання;

1 бал виставляється кандидатам, які розкрили ситуаційне завдання фрагментально.

0 балів виставляється кандидатам, які не впоралися із виконанням ситуаційного завдання.

 

Критерії оцінювання презентації перспективного плану розвитку закладу загальної середньої освіти

 

Під час оцінювання презентації перспективного плану розвитку закладу загальної середньої освіти  кандидатам виставляються такі бали:

5 бали - кандидатам, які склали професійний, фінансово обґрунтований, новаторський план розвитку навчального закладу;. професійна компетентність яких відповідає вимогам та які виявили глибокі знання, уміння, компетенції, необхідні для ефективного виконання посадових обов’язків;

3 бали - кандидатам, перспективний план яких відповідає типовим планам органу управління у галузі освіти;

1 бал - кандидатам, перспективний план яких мінімально достатній для функціонування і розвитку навчального закладу;

0 балів - кандидатам, перспективний план яких мінімально достатній для функціонування навчального закладу

Загальна кількість балів кандидата визначається шляхом додавання балів, виставлених кожному кандидату за результатами оцінювання перевірки знання законодавства, розв’язання ситуаційних завдань, презентації.

Переможцем вважається особа, яка набере найбільшу кількість балів за результатами всіх випробувань.

Якщо два і більше кандидатів мають однаковий загальний рейтинг, вирішальним є голос голови конкурсної комісії.

Найбільша кількість набраних балів -35.

 « повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь